Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. For mange arter rummer Den danske Rødliste også information om levesteder, trends, historik mm.
Vi linker her til Institut for Ecoscience  side om Rødlisten, hvor du finder fire indgange til rødlisten: (1) Sammenfatning for alle vurderinger, (2) sammenfatning for hver af de 28 artsgrupper, (3) indgang til at se og downloade vurderingerne med søgemulighed hvis du ønsker kun at se vurderinger af bestemte arter og (4) information om rødlistens metoder og kategorier.

Deklaration: 1. Videnskabelige undersøgelser og rapporter
Udgiver:
 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center  for Miljø og Energi. Se også: www.redlist.au.dk.
Forfattere: Moeslund, J.E., Nygaard, B., Ejrnæs, R., Bell, N., Bruun, L.D., Bygebjerg, R., Carl, H., Damgaard, J., Dylmer, E., Elmeros, M., Flensted, K., Fog, K., Goldberg, I., Gønget, H., Helsing, F., Holmen, M., Jørum, P., Lissner, J., Læssøe, T., Madsen, H.B., Misser, J., Møller, P.R., Nielsen, O.F., Olsen, K., Sterup, J., Søchting, U., Wiberg-Larsen, P. og Wind, P. 2019.

Link til DCEs side om Rødlisten 2019

Du kan finde den “gamle rødliste” fra 2010 her: Link til DMUs side om Rødlisten 2010