I denne artikel har videnskabfolk undersøgt, i hvilket omfang det vil være muligt, at restaurere økosystemer med de store, planteædende pattedyrarter, der er tilbage. De har valgt arter, der allerede har robuste bestande i dele af verden. De viser, at hvis man introducerer, genindfører eller baner vejen for naturlig genindvandring, vil lidt over halvdelen af Jordens landbaserede (terrestriske) økosystemer kunne komme tilbage ved hjælp af blot 1-3 arter af store, græssende pattedyr i hver region.
For uden linket til selve rapporten, bringer vi også link til en videnskabsjournalistisk omtale af rapporten, udgivet af The National History Museum i London.

Artiklens abstract, oversat af redaktionen: Samfund af store pattedyrarter spiller en uforholdsmæssig stor rolle i strukturen og sammensætningen i ​​naturlige økosystemer. Tab af disse dyresamfund destabiliserer naturlige systemer, mens deres genopretning også kan genoprette den økologiske integritet. Her tager vi en økoregion-baseret tilgang til at identificere landskaber, der opretholder deres historisk nuværende store pattedyrsamfund, og kortlægger økoregioner, hvor genindførelse af 1-3 arter kunne genoprette intakte dyresamfund. Intakte pattedyrsamfund forekommer i mere end en tredjedel af de 730 terrestriske økoregioner, hvor store pattedyr historisk var til stede, og 22% af disse økoregioner rummer fortsat komplette pattedyrsamfund på tværs af > 20% af økoregionsområdet. Tyve arter kan, hvis de genindføres eller får lov til at rekolonisere gennem forbedrede spredningsmuligheder, udløse restaurering af komplette samfund over 54 % af det terrestriske landområde (11 116 000 km2). Hver af disse arter har mindst to store, intakte habitatområder (> 10 000 km2) i en given økoregion. Rettidig indarbejdelse af genopretningsindsatsen for store pattedyr styrker områdebaserede mål, der omhandles under Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen, red).

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
ECOGRAPHY, 27 januar 2022
Forfattere: Carly Vynne,Joe Gosling,Calum Maney,Eric Dinerstein,Andy T. L. Lee,Neil D. Burgess,Néstor Fernández,Sanjiv Fernando,Harshini Jhala,Yadvendradev Jhala,Reed F. Noss,Michael F. Proctor,Jan Schipper,José F. González-Maya,Anup R. Joshi,David Olson,William J. Ripple,Jens-Christian Svenning

Link til An ecoregion-based approach to restoring the world’s intact large mammal assemblages

Link til Natural History Museums omtale af rapporten