42% af Tjekkiets dagsommerfuglearter, hvilket svarer til 59 arter, blev i 2016 registreret i Milovice, det tidligere militære øvelsesområde, der nu er under rewilding med bl.a store, græssende dyr. På dette tidspunkt var området på blot 40 ha.

Deklaration: 4. artikler, skrevet af ikke-fagfolk
Udgiver:
European Wildlife
Forfattere: Redaktionelle, journalistiske artikler uden forfatteropgivelse

Link til artikel om dagsommerfugle i Milovice