Lov nr 1177, Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven, i daglig tale Naturnationalparkloven, er en lov, efter hvilken der foretages en række ændringer i eksisterende lov, således at der eksisterer et lovgrundlag for oprettelse og drift af naturnationalparker på Statens områder.

I linket finder du hele lovteksten.

Deklaration: 8 Lovtekst
Udgiver:
Retsinformation
Forfattere: Miljøministreiet, 2021

Link til lovtekst om naturnationalparker