Forskellige organisationer, der arbejder med naturbevarelse, har udtalt sig om oprettelsen af naturnationalparker. Det er sket som led i partshøringerne eller som led i den offentlige debat.

Vi briger her link til en række organisationers udtalelser. Da Viden om Vild Natur beskæftiger sig med at formidle dokumentation af det videnskabelige grundlag for restaurering af biodiversitet, naturnationalparker og rewilding, bringer vi kun links til organisationer, der arbejder med det.
Skulle man være interesseret i, hvad fx enkeltorganisationer, der organiserer friluftsliv og idræt eller forskellige erhvervsgrupper mener, henviser vi til deres hjemmesider, men det er uden for vores arbejdsområde, at linke til dem. Her har vi linkt til paraplyorganisationen Friluftsrådet.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening om naturnationalparker

Det mener Dansk Ornitologisk Forening om naturnationalparker

Det mener WWF om naturnationalparker

Det mener Verdens Skove om naturnationalparker

Det mener Foreningen Danmarks Vilde Natur om naturnationalparker

Det mener Dyrenes Beskyttelse om naturnationalparker

Det mener Danmarks Jægerforbund om naturnationalparker

Det mener Friluftsrådet om naturnationalparker

Deklaration: links til anden part, indholdet deklareres ikke
Udgiver:
de enkelte organistioner
Forfattere: