Status og indsatsbehov vedr. arter i skovens økosystem – med særligt fokus på Naturstyrelsens arealer. Præsentation ved forstfuldmægtig Erik Buchwald, afholdt 10.november 2021 på Skovskolen.

Deklaration: Oplæg til foredrag, fagperson,
Udgiver:
Naturstyrelsen, nov 2021
Forfattere: forstfuldmægtig Erik Buchwald

Link til præsentationen Arter i skovens økosystem – med fokus på rødliste, uddøen og græsning i skov og landskab.