Rapportens forord: Der er stigende politisk interesse for at udlægge store sammenhængende naturområder med store græssende dyr under hegn til gavn for biodiversiteten. Der er behov for et samlet overblik over, hvilken dokumentation, der er for effekten af rewilding-projekter, herunder store græssere, i forhold til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Der mangler bl.a. et overblik over effekten af forskellige græsningstryk på naturen, herunder på biodiversiteten.
Hertil kommer, at der er, stor usikkerhed om størrelsesorden og amplitude i tid og rum for ”naturligt” græsningstryk, og hvad det nærmere indebærer i
fortid og nutid.
Miljøstyrelsen har som en del af rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedbetjening stillet dette opdrag som et tværgående projekt med størst ophæng i Ydelsesaftalen Natur og vand med Aarhus Universitet (DCE) og i samarbejde med Københavns Universitet.

Fra Aarhus Universitet, DCE, deltager seniorforsker Rasmus Ejrnæs (redaktør), forsker Camilla Fløjgaard, forsker Kevin Clausen, adjungeret lektor Niels
Kanstrup og seniorforsker Beate Strandberg.
Fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, deltager seniorrådgiver Rita Buttenschøn, Postdoc Lasse Gottlieb og postdoc David Bille Byril.
Til projektet har været tilknyttet en følgegruppe med deltagelse af Erik Buchwald og Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard, Heidi
Vinther og Anders Jensen fra Miljøstyrelsen og Sarah Vestergård Hansen fra Landbrugsstyrelsen.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Udgiver:
DCE nr 425, 2021
Forfattere: Camilla Fløjgaard1, Rita M. Buttenschøn2, David Bille Byriel2, Kevin Kuhlmann Clausen1, Lasse Gottlieb2, Niels Kanstrup1
Beate Strandberg1,  Rasmus Ejrnæs1 (1: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience,  2: Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)

Link til Biodiversitetseffekter af rewilding