Her en fin redegørelse der tydeliggør hvordan det kommer til at forholde sig med dyrevelfærden i den kommende naturnationalparker. Udgangspunktet er at der i den løbende debat ofte hævdes at dyrene i NNP-erne , vil komme til at lide eller leve et dårligt liv her. Dette tilbagevise på overbevisende måde i dette bidrag fra biolog i DN Bo Håkansson.

Dyrenes Beskyttelse maler et skræmmebillede af sultende dyr i naturnationalparkerne, men loven er umisforståelig, og der stilles høje krav til dyreetikken i de nye naturnationalparker, skriver Bo Håkansson.

Fra artiklen: “Vi skal sætte ind nu, hvis vi skal stoppe tabene af arter og naturtyper i Danmark og de kommende naturnationalparker er en del af nøglen. I Danmarks Naturfredningsforening er vi ikke i tvivl. Alle arter får bedre vilkår i de nye naturområder.

Det har vi naturligvis sikret os, fordi vi er ligesom alle andre – være sig almindelige borgere, politikere og organisationer – ikke under nogen omstændighed indforstået med, at dyr skal lide, ligesom vi jo også kæmper mod, at arter uddør.

Men forestillingen om udhungrede, lidende og døende dyr, hvor biologer blot står med hænderne i lommen og ser på, florerer i små grupper rundt omkring i landet. Det er jo ærgerligt, men endnu mere besynderligt er det, at Dyrenes Beskyttelse spæder til den fortælling.”

Deklaration: 5 Debatartikel, fagfolk
Udgiver:
  Altinget, marts 2022
Forfattere: Bo Håkansson, Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning, DN

Link til artikel: DN til Dyrenes Beskyttelse: Alle arter får bedre vilkår i de nye naturnationalparker