“Ændringerne i rødlistekategorierne gør listen utroværdig” er et ofte brugt argument mod at lægge Rødlisten til grund for vurderingen af den danske natur tilstand. Læs her, hvad det (i virkeligheden) handler om:

Fra indledningen:

Som en del af rødlistevurderingen har eksperterne angivet årsagerne til ændringer i rødlistekategorierne i Rødliste 2010 og Rødliste 2019 for alle arter, der var rødlistet (kategori regionalt uddød, RE til utilstrækkelige data, DD) i enten den forrige (2003-2010) eller nye rødlisterunde (2014-2019). De er også blevet bedt om at angive om det faktum at en art er i samme kategori både i Rødliste 2010 og i Rødliste 2019 er reelt eller har andre årsager. Under denne proces med at angive årsager til kategoriskift og bekræfte om kategorierne reelt er ens, har eksperterne haft følgende valgmuligheder (jf. IUCN’s anbefalinger):

  1. Det er reelt at der er sket et skifte i kategori eller at arten er i samme kategori både nu og før,
  2. artens taksonomi har ændret sig,
  3. der er sket en fejl i sidste rødlisterunde,
  4. kriterierne har ændret sig,
  5. der er kommet ny viden, eller
  6. andet.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Århus Universitet, Institut for Ecoscience 2019
Forfattere: Jesper Erenskjold Moeslund

Link til Ændringer i rødlistekategorier