Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests
oversættelse af abstract

Abstract

Simuleringer af kulstoflagring tyder på, at konvertering af gammelskove til unge hurtigtvoksende skove ikke vil reducere atmosfærisk kuldioxid (CO2) generelt, som det er blevet foreslået for nylig. Under simuleret tømmerhøst reduceres kulstoflagringen på stedet betydeligt og nærmer sig ikke gammel lagringskapacitet de første 200 år. Selv når binding af kulstof i træbygninger er inkluderet i modellerne, resulterer tømmerhøst i en nettostrøm af CO2 til atmosfæren. For at udligne denne effekt skulle produktionen af tømmer og andre langsigtede træprodukter samt bygningers levetid øges markant. Massebalanceberegninger indikerer, at konverteringen af 5 × 106 hektar gammel skove til yngre plantager i det vestlige Oregon og Washington i de sidste 100 år har tilføjet 1,5 × 109 til 1,8 × 109megagram kulstof til atmosfæren.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Science, februar 1990
Forfattere: Mark E Harmon, William K Ferrell og Jerry F Franklin

Link til Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests