Fra indledningen:
Dette katalog handler om virkemidler i naturforvaltningen. Hele Danmarks areal er dækket af natur i form af jord og sten samt både tamme og vilde planter, dyr og svampe. Mennesket er strengt taget også en del af naturen. Men selvom der er natur overalt, så er den biologiske mangfoldighed i naturen i tilbagegang. Man
taler om en biodiversitetskrise, som består i at levesteder og arter forsvinder med en hastighed som er 100-1000 gange hurtigere end den ville være naturligt i en geologisk rolig periode, som den vi lever i nu. Virkemiddelkataloget handler derfor ikke om hvilken natur, som er mere værd end anden natur, men derimod
om at pege på de virkemidler, som bedst kan bidrage til at løse den biodiversitetskrise, som vi oplever globalt, nationalt og lokalt.
Så vores fokus er på om de forskellige virkemidler bidrager til at genoprette, forbedre eller beskytte levesteder for sårbare og truede arter. Heldigvis vil en indsats for de sjældne arter også komme almindelige arter til gode, mens det omvendte sjældent er tilfældet.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Århus Universitet, 2019
Forfattere: Rasmus Ejrnæs,1, Hans Henrik Bruun,2, Jacob Heilmann-Clausen,3 og Beate Strandberg,1
1: Institut for Bioscience, Aarhus Universitet – 2: Biologisk Institut, Københavns Universitet – 3: Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

Link til Virkemiddelkatalog for natur De vigtigste mål i biodiversitetsforvaltningen og deres tilhørende virkemidl