Rapporten af udarbejdet af miljøorganisationen Nepenthes, nu Verdens Skove, for Verdensnaturfonden.

Fra rapportens indledning:

Ideerne, der er opridset i denne rapport, skyldes et samarbejde blandt medlemmer i miljøorganisationen Nepenthes, ligesom en række andre har bidraget mange kommentarer. Rapportens konkrete indhold står dog helt for forfatterens regning. Forstadier til de samme ideer er ridset op i populær form i Nepenthes’ debatbog fra 1996, “Alle tiders urskov – Danmarks vilde skove i fortid og fremtid” skrevet af undertegnede. Ligesom nærværende arbejde var nævnte bog muliggjort alene af private fondsmidler. Det miljøpolitiske indhold er således uafhængigt af politiske og erhvervsmæssige interesser. Det er et sjældent privilegium at arbejde ud fra sådanne præmisser, ikke mindst inden for området danske skove.

Når jeg skrev så meget om urskovsbegrebet i ovennævnte bog, var det netop for at få fokus på processernes skov og komme væk fra, hvad jeg opfatter som et musealt naturbeskyttelsessyn. Mange er ubevidst bange for det kaotiske og uoverskuelige, også naturelskere. Skal man bare en smule i retning af at kunne sigte efter en bestemt målsætning med netop en processernes “fremtidsurskov”, så er det vigtigt at forstå en masse om komponenterne i den suppe, man ønsker at få i kog. De store dyr og hovedtræarterne og deres indbyrdes langtidsdynamik er min personlige hovedinteresse i dette – selvom jeg også har et passioneret forhold til alt det andet i skovnaturen: vednedbryderne, epifytterne, midesamfundene, natsværmerne, orkideerne, spætterne, kongeørnene… Hvad der særligt optager mig er, hvordan de store “rammearter” skaber grundlag for et på én gang meget produktivt og meget artsrigt system.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Verdensnaturfonden WWF, 2000
Forfattere: Karsten Thomsen med bidrag fra Peter Feilberg og Jens Kanstrup

Link til Dansk skovnatur Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder