Fra artiklens indledning:

Hestegræsning i forbindelse med naturpleje er mange steder er et godt valg og kan nogen steder være et bedre alternativ end kvæg og får – især hvis formålet er at øge den biologiske mangfoldighed.
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store artsrigdom på disse arealer, er det en forudsætning, at arealerne afgræsses. Græssende dyr øger antallet af plantearter ved, at mindste mængden af dominerende og konkurrence stærke arter, så der bliver mere plads til de konkurrence svage arter. Opretholdelse af græsning på naturarealer er en vigtig forudsætning for en høj biodiversitet.

I denne artikel fra landbrugets forskningsenhed SEGES gennemgås alle de væsentligste aspekter ved at have heste i naturpleje.

Deklaration: 4. artikel, ikke fagfolk
Udgiver:
  Landbrugsinfo, SEGES Innovation, februar 2020
Forfattere: ikke opgivet

Link til artikel: Heste som naturplejere