Forskningsartikel om CO2 lagring i store træer, sammenlignet med små træer.

Fra rapportens indledning (i redaktionens oversættelse):

Træer med stor diameter lagrer uforholdsmæssigt store mængder kulstof og er en vigtig drivkraft for kulstofkredsløbsdynamikken i skove verden over. I de tempererede skove i det vestlige USA vil foreslåede ændringer af skovplaner væsentligt svække beskyttelsen af ​​en stor del af træer med en diameter på over 53 cm (21 tommer) (heri omtalt som “træer med stor diameter”) på 11,5 mio. acres (~4,7 millioner ha) land, ejet af National Forest. Denne undersøgelse er blandt de første til at rapportere, hvordan kulstoflagring i store træer og skovøkosystemer ville blive påvirket af en foreslået politik. Vi undersøgte andelen af ​​træer med stor diameter på National Forest’s områder øst for Cascade Mountains-kammen i Oregon og Washington, deres bidrag til den samlede overjordiske kulstoflagring (herefter AGC = Above Ground Carbon) og den potentielle reduktion i kulstoflagre som følge af udbredt høst. Vi analyserede skovregistreringsdata indsamlet på 3.335 parceller og fandt ud af, at store træer spiller en stor rolle i den akkumulerede kulstofbeholdning i disse skove. Træ-AGC (i kg) stiger kraftigt med træets diameter i brysthøjde (DBH; cm) blandt fem dominerende træarter. Store træer tegnede sig for 2,0 til 3,7 % af alle stammer (DBH ≥ 1” eller 2,54 cm) blandt fem træarter; men holdt 33 til 46% af den samlede AGC lagret af hver art. Sammenlagt på tværs af de fem dominerende arter tegnede store træer sig for 3% af de 636.520 træer, der fandtes på inventarparcellerne, men opbevarede 42% af den samlede AGC. Et nyligt foreslået storstilet vegetationsforvaltningsprojekt, der involverede udbredt høst af store træer, for det meste Kæmpegran (Abies grandis, red) ville have fjernet ~44% af AGC lagret i disse træer med stor diameter og frigivet en stor mængde kuldioxid til atmosfæren. I betragtning af at det haster med at holde yderligere kulstof ude af atmosfæren og med fortsat kulstofakkumulering fra atmosfæren, for at beskytte klimaet, ville det være klogt at fortsætte med at beskytte økosystemer med store træer, af hensyn til deres kulstoflagre og også for deres andre fordele som habitat for biodiversitet, modstandsdygtighed over for tørke og brand og mikroklimabuffer under fremtidige klimaekstremer.

Deklaration: 1. videnskabelig rapport
Udgiver:
Front. For. Glob. Change, 05 November 2020
Forfattere: Mildrexler DJ, Berner LT, Law BE, Birdsey RA and Moomaw WR (2020)

Link til Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests East of the Cascade Crest in the United States Pacific Northwest.