Defauneringen*s indflydelse på planters evne til at sprede sig i sporet på klimaændringer

Denne artikel beskriver, hvorledes halvdelen af verdens planter er afhængige af dyr, når deres frø skal spredes. Det påvirker planternes muligheder for at følge med klimaændringerne, at store områder har gennemgået en defaunering, dyrene er blevet udryddet eller fortrængt. Der opstår dog også nye kombinationer (af plante-dyr), viser studiet af arter, der er blevet introduceret til områder, de ikke tidligere var udbredte i.
Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat dens resumé (abstract):

Abstract

Halvdelen af alle plantearter er afhængige af at deres frø spredes af dyr. Frøspredningsinteraktioner, der er gået tabt pågrund af defaunering eller opstået i forbindelse med nye artssamfund, har betydning for om planter kan tilpasse sig klimaændringer gennem spredning. Vi udvikler egenskabsbaserede modeller, der kan forudsige parvise interaktioner og spredningsfunktion for planter med kødfulde frugter globalt. Ved at bruge interaktioner med introducerede arter som en observerbar proxy for interaktioner i fremtidige, nye frøspredningsnetværk finder vi et stort potentiale for at forudsige deres opståen og funktion. Vi anslår konservativt, at defauneringen af pattedyrs- og fuglefauna allerede har reduceret planters mulighed for at følge i sporet på klimaændringer med 60 % globalt. Denne stærke reduktion i planters evne til at tilpasse sig klimaændringer gennem ændring af udbredelsen, viser en synergi mellem defaunering og klimaændringer, der underminerer vegetationens modstandskraft.

*Defaunering er vores bud på en fordanskning af ordet defaunation, altså faunaforarmelse eller faunafortrængning. Afdyring virker ikke rigtigt. Vi kan ikke komme på et bedre, men modtager gerne forslag til et dansk ord for dette centrale, og uhyggelige, begreb. Mvh redaktionen.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Science 375, januar 2022
Forfattere: Evan C Fricke, Alejandro Ordonez, Haldre S Rogers & Jens-Christian Svenning

Link til The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change