Bevarer store planteædere åbne habitater i tempererede skove?

Denne artikel beskriver, hvorledes visenten, den europæiske bison, har betydning for at holde skovenge åbne. Gennem overvågning af visent og andre planteædende hovdyr viser forskningen, at visenten spiller hovedrollen med at holde mængden af spirende træer nede.
Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat dens resumé (abstract):

Abstract

I de seneste årtier er græsning med vilde og tamme hovdyr blevet en strategi i naturforvaltningen for at genoprette eller bevare åbne landskaber. En af de arter, der spiller en stigende rolle i økologisk genopretning, er den europæiske bison – det største landpattedyr i Europa. Vi undersøgte virkningen af ​​denne store planteæder og andre hovdyr (elge, kronhjort og rådyr) på opvækst af vedplanter i åbne habitater i Białowieża Urskoven (Polen). På 30 undersøgelsesparceller beliggende i enge målte vi kronevolumen og tætheden af ​​træbevoksning og overvågede besøg og adfærd hos hovdyr ved brug af kamerafælder. Den gennemsnitlige besøgsrate til enge af europæisk bison var 0,11 ind/dag/sted, og 0,22 ind/dag/sted af andre hovdyr. Varigheden af ​​fouragering var signifikant højere hos europæisk bison (55,8 s) end hos andre hovdyr (16,3 s). Tætheden af ​​vedvegetation på enge varierede fra 13 til 6213 ind./ha og kronevolumen fra 0,6 til 1145 m 3 /ha. Vi fandt, at øget besøg af europæisk bison resulterede i en signifikant reduktion i tætheden og volumen af ​​træagtig vegetation på enge. Den reducerende effekt på træagtig vegetation var over otte gange højere i hyppigt besøgte parceller sammenlignet med ubesøgte parceller – tætheden af ​​træagtig vegetation faldt fra 879 til 101 unge træer/ha, mens kronevolumenet faldt fra 295 til 35 m 3 /ha. Desuden var tætheden af ​​træagtig vegetation relateret til niveauet af engåbenhed. Mindre åbne (mindre) enge havde en væsentlig højere tæthed af træbevoksning end enge præget af høj åbenhed. Kombineret besøg af andre hovdyr påvirkede hverken volumen eller tæthed af træagtig vegetation. Den mest plausible mekanisme for observerede mønstre kan være en bemærkelsesværdig højere fourageringsaktivitet i enge af bison sammenlignet med andre hovdyr. Som en konsekvens heraf kan europæisk bison, der er tilpasset åbne levesteder, effektivt reducere væksten af ​​træfrøplanter og begrænse opvækst af træer i de indledende stadier af skovsuccessionen. Således kan populationer af denne vilde planteæder spille en rolle i genopretningen eller vedligeholdelsen af ​​åbne levesteder og træbevoksede græsgange, der tjener som et vigtigt fourageringssted for bisoner i suboptimale skove, hvor populationer af disse planteædere blev genoprettet.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Forest Ecology and Management nr 494, 2021
Forfattere: Rafał Kowalczyk, Tomasz Kamiński og Tomasz Borowik, Mammal Research Institute, Polish Acadamy of Science

Link til Do large herbivores maintain open habitats in temperate forests?