Virkningerne af defaunering* på planters evne til at følge med klimaændringer

Dette studie demonstrerer hvordan de fleste plantearter er afhængige af dyr for at sprede deres frø, men denne vitale funktion er truet af faldet i dyrepopulationer, hvilket begrænser planters potentiale til at tilpasse sig klimaændringer ved at flytte deres rækkevidde. Analysen tyder på, at tidligere defaunering (at dyr eller dyregrupper forsvinder helt) har reduceret spredningen af frø over lange afstande alvorligt, hvilket mere end halveret antallet af frø, der spredes langt nok til at følge med klimaændringer.

*Viden om Vild Natur introducerer hermed begrebet defaunering på dansk, en direkte oversættelse af det engelske ord defaunation. Begrebet dækker over den “affolkning” af et landskab for dyr, der følger af enten direkte udryddelse eller af så dramatiske ændringer i levevilkårene, at dyrene forsvinder i stor skala.

Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat resuméet (abstractet)

Abstract

Halvdelen af alle plantearter er afhængige af at dyr spreder deres frø. Frøspredningsinteraktioner, der er gået tabt gennem defaunering og opstået under nye artsakombinationer påvirker, om planter kan tilpasse sig klimaændringer gennem ændring i deres udbredelsesområde. Vi udvikler egenskabsbaserede modeller til at forudsige parvise interaktioner og spredningsfunktion for planter kødfulde frugter på globalt plan. Ved at bruge interaktioner med introducerede arter som en observerbar proxy for interaktioner i fremtidige, nye frøspredningsnetværk finder vi et stort potentiale for at kunne forudsige deres opståen og funktion. Vi anslår konservativt, at udrydddelsen af pattedyr og fugle allerede har reduceret planters mulighed for at følge med klimaændringer med 60 % globalt. Denne stærke reduktion i planters evne til at tilpasse sig klimaændringer gennem ændring i udbredelsen viser en synergi mellem defaunering og klimaændringer, der underminerer vegetationens modstandskraft.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Science, januar 2022
Forfattere: Evan C FrickeAlejandro OrdonezHaldre S RogersJens-Christian Svenning

Link til The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change