Jeg kan forstå, at der i visse ikke så faglige kredse verserer en fortælling om, at rødlisterne er manipulerede, fordi en lang række arter ikke er medtaget i den samlede optælling af, om der netto er sket en positiv udvikling i forekomsten af vores truede arter.

Som en af dem, der de sidste 20 år har bidraget med flere tusinde observationer af rødlistearter, kan jeg lynhurtigt fortælle, hvordan verden hænger sammen. Følg godt med:

Mange arter blev rødlistevurderet for 10-15 år siden – med det dengang foreliggende datagrundlag, som ofte var ganske sparsomt og svært at få samling på. Og der var ikke særligt mange aktive kratluskere til at gøre fundene. Siden fik vi de store databaser som fx Naturbasen, iNaturalist, arter.dk, og antallet af kratluskere med kameraer eksploderede. Og dermed antallet af registreringer. 10.000 aktive folk med kamera registrerer flere arter og flere sjældne arter end 100 aktive.

Vidensgrundlaget er derfor blevet voldsomt forbedret, og i mange tilfælde har det indebåret en nedgradering af rødlistekategorien – ofte endda helt fra EN til LC.

Det gode spørgsmål er, om nedgraderingen skyldes flere observatører eller en reel fremgang? I rigtig mange tilfælde mistænker man, at det primært handler om flere observatører. Langt flere observatører, som har sat masser af nye prikker på kortet. Arter, der er blevet nedgraderet på den konto, skal naturligvis IKKE medregnes i tallet for reel fremgang.

Bottom line: De sjældne arter har det røvdårligt i vores natur, og mange går stadig tilbage. Hvor mange af vore rødlistede plantearter er i reel fremgang? Hvor mange af de sjældne sommerfugle, svirrefluer, bier, vandløbsdyr, mosser, laver etc. etc?

Hvad der til gengæld kan kaldes manipulation er at påstå, at udviklingen i biodiversitet i fx statsskovene er positiv – UDEN i beregningerne at korrigere for den langt større mængde af observatører siden 1980’erne

Deklaration: 6. Debatartikel skrevet af fagfolk
Udgiver:
Facebook 30.november 2022
Forfattere: Morten D D Hansen

Morten D D Hansen er museumsinspektør ved Naturhistorik Museum, Århus, knyttet til Molslaboratoriet