Tænketanken VILD har udgivet rapporten “Rewildingpotentialet i Danmark”. Rapporten når hele vejen rundt om den naturgenopretningsstrategi, der går under betegnelsen rewilding.  Kapitlerne behandler

Introduktion
Rewildingprincipper
Rewilding i lyset af dyrerigets afvikling
Skalérbare løsninger for rewilding i Danmark
Potentialet for rewilding i Danmark
Rewilding Mols

Rapporten har et omfattende litteraturgrundlag, oplistet på 4 sider, der kan anbefales til dem, der søger yderligere viden.

Af forordet:

“Denne rapport er forfattet af forsker Oskar Liset Pryds Hansen som en del af projektet “Rewilding Danmark”. Teksten er efterfølgende redaktionelt behandlet af Tænketanken VILD. Formålet med rapporten er at give læseren indsigt i rewilding som naturgenopretningsparadigme, og dermed kvalificere den offentlige debat om rewilding i Danmark.

Rapporten tager udgangspunkt i den videnskabelige litteratur om rewilding og fremlægger eksisterende viden i en dansk kontekst. Denne rapport er således et diskussionsoplæg, der søger at højne det naturfaglige niveau i den danske naturdebat.
Rapporten præsenterer rewildingterminologi og -begreber på dansk og i en dansk sammenhæng. Ligeledes vil rapporten konkretisere, hvilke arter af store pattedyr, som videnskabeligt meningsfuldt kan indgå i danske rewilding-projekter samt diskutere, hvordan disse kan bidrage til at forløse potentialet for en vildere og mere mangfoldig natur i Danmark.

Rapporten vil dernæst med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra “Rewilding Mols”, Danmarks hidtil mest ambitiøse rewilding-projekt, diskutere hvor langt projektet er fra det maksimale rewildingpotentiale i Danmark. Denne diskussion vil bl.a. berøre, hvordan der lokalt, nationalt og internationalt er strukturelle beslutninger (fx lovgivning eller social accept), der påvirker mulighederne for at opnå et højere rewilding-potentiale. Det kan for eksempel
omhandle hvilke arter der er accepterede til udsætning, og hvorledes klassificeringen af dyr i lovgivningen er i vejen for projektet.”

Link til Rewildingpotentialet i Danmark

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Tænketanken VILD, årstal ikke opgivet (formentlig 2023), økonomisk støttet af 15.junifonden
Forfattere: Oskar Liset Pryds Hansen