Forvaltning af biodiversitet2022-03-13T17:18:55+01:00

Naturskovsstrategien (1992)

De første skridt på vej mod vildere skove kom med "Naturskovsstrategien". Historisk dokument: Strategi for de danske naturskole og andre bevaringsværdige skovtyper Deklaration: 1. Videnskabelig rapport Udgiver: Miljøministeriet, Skov- [...]

Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark

DCE, Århus Universitet: Sådan kan 30% af Danmarks areal blive beskyttet natur På opdrag fra Danmarks Naturfredningsforening har DCE på Århus Universitet udarbejdet en videnskabelig rapport, der undersøger mulighederne [...]

By |november 10, 2022|Categories: Biodiversitetslov, Forvaltning af biodiversitet, Naturbeskyttelse og skove|Tags: |Kommentarer lukket til Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark

People have shaped most of terrestrial nature for at least 12,000 years

Mennesker har formet det meste af den terrestriske natur i mindst 12.000 år Artiklens forfattere om studiets relevans: Den nuværende biodiversitetskrise skildres ofte som en kamp for at bevare [...]

By |maj 25, 2022|Categories: Biodiversitet, Debat om biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet|Tags: |Kommentarer lukket til People have shaped most of terrestrial nature for at least 12,000 years

Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Sammenligning af indvirkning på floristikken ved græsning og græsslåning på græsarealer i stødpudezonen i Polesie National Park, det østlige Polen Dette studie sammenligner effekten af henholdsvis at græsse, slå [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey

Effekter af helårsgræsning på vegetationen af næringsfattige græs- og hedearealer - Beviser fra en storstilet undersøgelse Dette studie belyser effekten af græsning af heste og kvæg versus opgivelse på [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey

The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer Dette studie belyser store dyrs potentielle rolle i afbødning af klimaforandringerne. Potentialet findes i dyrenes påvirkning af både åbne [...]

By |maj 20, 2022|Categories: Forvaltning af biodiversitet, Klima, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation
Go to Top