Klima2022-03-26T07:56:07+01:00

Klima

Klimaet er af afgørende betydning for alle organismers livsbetingelser. Dyr, svampe og planters udbredelse afspejler de betingelser, klimaet sætter. Klimaet bestemmer vækstsæsonen, betinger fugletrækket, driver havstrømmene og eroderer jordbunden. Klimaet er dén vigtigste og mest gennemgående enkeltfaktor i evolutionstilpasningerne af det organiske liv og i de geologiske forandringsprocesser, Jorden til stadighed gennemgår.

Derfor er forandringer i klimaet også af afgørende betydning for den biologiske mangfoldighed. De betyder forandringer i levevilkårene og medfører helt uundgåeligt ændringer i de levende organismers udbredelse. Sådan har det altid været, det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at det er mennesket, der skaber forandringerne samtidig med at vi har reduceret naturens udfoldelsemuligheder til at absolut minimum i store dele af verden. Derfor hænger klimakrisen og biodiversitetskrisen uløseligt sammen. Hvor arterne før straks blev afløst at andre arter, der trivedes bedre under de nye betingelser og groede “lige ved siden af”, er der nu så langt mellem naturområder med livskraftige bestande af mange arter, at der ikke står nye på spring, når andre må give op. I stedet forarmes naturen.

Her på siden beskæftiger vi os ikke med den klimaforskning, der prøver at forstå forandringernes atmosfærefysiske dynamik og forløb, men du kan i en oversigtsartikel få en indføring i de vigtigste begreber i forståelsen af klimaet og dets betydning for livet på Jorden. Vi linker til forskning i klimaforandringernes betydning for den lokale biodiversitet og for naturens indflydelse på CO2niveauerne gennem oplagring og frigivelse.

The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer Dette studie belyser store dyrs potentielle rolle i afbødning af klimaforandringerne. Potentialet findes i dyrenes påvirkning af både åbne [...]

By |maj 20, 2022|Categories: Forvaltning af biodiversitet, Klima, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Defauneringen*s indflydelse på planters evne til at sprede sig i sporet på klimaændringer Denne artikel beskriver, hvorledes halvdelen af verdens planter er afhængige af dyr, når deres frø skal [...]

By |maj 16, 2022|Categories: Biodiversitet, Klima|Tags: |Kommentarer lukket til The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests East of the Cascade Crest in the United States Pacific Northwest

Forskningsartikel om CO2 lagring i store træer, sammenlignet med små træer. Fra rapportens indledning (i redaktionens oversættelse): Træer med stor diameter lagrer uforholdsmæssigt store mængder kulstof og er en [...]

By |maj 10, 2022|Categories: Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests East of the Cascade Crest in the United States Pacific Northwest

Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage

En artikel med titlen: Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage redegør for indholdet af et studie af, hvordan CO2 [...]

By |maj 10, 2022|Categories: Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Large Trees Dominate Carbon Storage in Forests: 3% of Trees Account for 42% of Carbon Storage

Rewilding: Organisations which own a third of England’s land sign pact to boost biodiversity and tackle climate crisis

I avisartiklen fortælles, hvorledes jordejere/-bestyrere i England, der tilsammen råder over 10,5 mo acres (4 mio hektar, svarende til 90% af Danmarks areal), vil ændre anvendelsen, så biodiversitet og [...]

By |maj 3, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Klima, Rewilding|Tags: |Kommentarer lukket til Rewilding: Organisations which own a third of England’s land sign pact to boost biodiversity and tackle climate crisis

Forskere: Urørt skov er nødvendigt for både biodiversitet og klima

DEBAT: Udlægning af urørt skov har først og fremmest til formål at standse tabet af biodiversitet, men det vil også bidrage positivt til klimaregnskabet ved at optage CO2 og [...]

By |april 1, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Debat om biodiversitet, Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Forskere: Urørt skov er nødvendigt for både biodiversitet og klima
Go to Top