Lovgivning2022-03-13T20:32:22+01:00

Lovgivning

Naturens udfoldelse er underlagt lovgivning, både direkte i form af fx love om naturbeskyttelse, fredskov, naturnationalparker, jagttider og fredninger af arter og landskaber, dels indirekte gennem love der regulerer næringsstoffer, vandafledning, grundvands- og råstofindvinding mm.

Her på siden linker vi til de centrale lovtekster, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger fra Folketing og ministerier samt tekster fra samråd og ministerbesvarelser. Desuden vil vi bringe uafhængige fagfolks juridiske fortolkninger og kommentarer i det omfang, der belyser lovgrundlagets virkning.

Megafauna restoration as a legal obligation: International biodiversity law and the rehabilitation of large mammals in Europe

Megafauna restaurering som en juridisk forpligtelse: International lov om biodiversitet og rehabilitering af store pattedyr i Europa Artiklen undersøger sammenhængen mellem de juridiske, naturbeskyttelsesforpligtelser der gælder og restaurering af [...]

By |maj 14, 2022|Categories: Debat om store planteædere, International naturbeskyttelse, Lovgivning|Tags: |Kommentarer lukket til Megafauna restoration as a legal obligation: International biodiversity law and the rehabilitation of large mammals in Europe

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste

I Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste beskrives de regler, der er gældende for hestehold. I §18 og §19 omtales kravene ved hold af udegående heste fx [...]

By |maj 3, 2022|Categories: Dyrevelfærdslovgivning, Lovgivning|Tags: |Kommentarer lukket til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste

State of nature in the EU (2020)

State of nature in the EU Results from reporting under the nature directives 2013-2018 EØS-rapport nr. 10/2020 Denne rapport, der beskriver naturtilstanden i EU, er baseret på rapporter fra [...]

By |marts 20, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, International naturbeskyttelse|Tags: , |Kommentarer lukket til State of nature in the EU (2020)
Go to Top