Lovgivning2022-03-13T20:32:22+01:00

Lovgivning

Naturens udfoldelse er underlagt lovgivning, både direkte i form af fx love om naturbeskyttelse, fredskov, naturnationalparker, jagttider og fredninger af arter og landskaber, dels indirekte gennem love der regulerer næringsstoffer, vandafledning, grundvands- og råstofindvinding mm.

Her på siden linker vi til de centrale lovtekster, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger fra Folketing og ministerier samt tekster fra samråd og ministerbesvarelser. Desuden vil vi bringe uafhængige fagfolks juridiske fortolkninger og kommentarer i det omfang, der belyser lovgrundlagets virkning.

Miljøministerens svar til Folketinget vedr dyrevelfærd i naturnationalparker

Miljøministerens svar til spørgsmål nr 13 til L 229 (der senere blev Lov nr 1117 Naturnationalparkloven), stillet af Erling Bonnesen: “Vil ministeren redegøre udtømmende for de regler om dyrevelfærd, [...]

By |February 20, 2022|Categories: Dyrevelfærdslovgivning, Lovgivning|Tags: |Comments Off on Miljøministerens svar til Folketinget vedr dyrevelfærd i naturnationalparker

Dyrevelfærdsloven

Dyrs forhold i fangenskab reguleres af Lov 133 af 25.februar 2020 og kaldes Lov om dyrevelfærd, i daglig tale Dyrevelfærdsloven. Loven håndhæves af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. [...]

By |February 19, 2022|Categories: Dyrevelfærdslovgivning, Lovgivning|Tags: |Comments Off on Dyrevelfærdsloven
Go to Top