Rewilding2022-06-20T21:57:56+02:00

Rewilding

Rewilding er en nyorientering i naturgenopretning. Begrebet har ikke fået en dansk benævnelse, men ordet “genforvildning” dukker stadigt oftere op. Det handler helt enkelt om at lade naturens egne, dynamiske processer bestemme hvordan livet i landskaberne skal forme sig. Et centralt element i rewilding er økosystemrestaurering, hvor menneskelige indgreb mod naturens processer fjernes eller kompenseres. Det sker dels ved at standse fx dræning, hugst eller jagt, dels ved at genudsætte forsvundne arter med stor betydning for de oprindelige økosystemer, fx bævere i skovenes vandløb og græssende dyr i større områder. Rewilding er ikke en metode eller teknologi, men et koncept, baseret på at naturen er bedst til at være natur. Rewilding er heller ikke bare, at efterlade naturen i et område i den tilstand, den tilfældigvis befinder sig i den dag, man opgiver at styre den. Det er først rewilding, når forudsætningerne for at økosystemet kan heles, og blive selvopretholdende, er til stede. Rewilding er ikke laissez faire.

På siden her søger vi at samle henvisninger til danske og europæiske rewildingprojekter, artikler der beskriver rewilding og forskning i effekterne af rewilding.

Rewildingpotentialet i Danmark

Tænketanken VILD har udgivet rapporten "Rewildingpotentialet i Danmark". Rapporten når hele vejen rundt om den naturgenopretningsstrategi, der går under betegnelsen rewilding.  Kapitlerne behandler Introduktion Rewildingprincipper Rewilding i lyset af dyrerigets [...]

By |januar 28, 2023|Categories: Rewilding|Kommentarer lukket til Rewildingpotentialet i Danmark

En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

En af Europas sjældne billeder, Månetorbisten Copris lunaris, er kommet tilbage i rewildingområdet Milovice i Tjekkiet. Ikke på egne vinger, men sat ud. Forskere havde i 2018 fået tilladelse [...]

By |november 16, 2022|Categories: Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.

Helårsgræsning med heste understøtter typiske karplantearter, orkideer og sjældne fuglesamfund i et tørt kalkholdigt græsland. Denne studie undersøger hestes virkning på vegetation og udvalgte fuglearter ved helårsgræsning af plantesamfund [...]

By |maj 19, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.
Go to Top