Store dyr i økosystemerne2022-03-13T20:38:16+01:00

The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Virkningerne af defaunering* på planters evne til at følge med klimaændringer Dette studie demonstrerer hvordan de fleste plantearter er afhængige af dyr for at sprede deres frø, men denne [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Kombination af paleo-data og moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af megafauna-udryddelse på træbevoksning Dette studie sammenligner forhistoriske data (senkvatære periode, ca de seneste 130.000 år) med viden om [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Sammenligning af indvirkning på floristikken ved græsning og græsslåning på græsarealer i stødpudezonen i Polesie National Park, det østlige Polen Dette studie sammenligner effekten af henholdsvis at græsse, slå [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey

Effekter af helårsgræsning på vegetationen af næringsfattige græs- og hedearealer - Beviser fra en storstilet undersøgelse Dette studie belyser effekten af græsning af heste og kvæg versus opgivelse på [...]

By |maj 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Effects of year-round grazing on the vegetation of nutrient-poor grass- and heathlands—Evidence from a large-scale survey

The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

Store vilde dyrs rolle i afbødning og tilpasning af klimaændringer Dette studie belyser store dyrs potentielle rolle i afbødning af klimaforandringerne. Potentialet findes i dyrenes påvirkning af både åbne [...]

By |maj 20, 2022|Categories: Forvaltning af biodiversitet, Klima, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til The role of large wild animals in climate change mitigation and adaptation

Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.

Helårsgræsning med heste understøtter typiske karplantearter, orkideer og sjældne fuglesamfund i et tørt kalkholdigt græsland. Denne studie undersøger hestes virkning på vegetation og udvalgte fuglearter ved helårsgræsning af plantesamfund [...]

By |maj 19, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Kommentarer lukket til Year-round horse grazing supports typical vascular plant species, orchids and rare bird communities in a dry calcareous grassland.
Go to Top