Urørt skov2022-03-17T22:06:07+01:00

Urørt Skov

Skov er et modningsstadie i udviklingen af økosystemerne i store dele af verden og kan se ud på mange måder. Den er kendetegnet ved høje træer, der står så tæt, at de former det øvrige liv på stedet. Man klassificerer internationalt et område som skov, hvis mere end 10% er dækket af trækroner. Skoven varierer under indtryk af jordbund, vand og klima og ikke mindst den øvrige biologiske aktivitet i skoven. I virkeligheden er skovlandskab et bedre udtryk, da det består af en mosaik af vegetationstyper og økosystemer mellem hinanden og ofte indbyrdes forbundet.

I Danmark har skovlandskaber med vekslende sammensætning spillet hovedrollen i en lang periode efter sidste istid. Men storskoven blev hugget ned og afløst af agerbrug og husdyrhold og for omkring 200 år siden var der kun små, forhuggede og overudnyttede områder tilbage. Det førte til at ny skov blev plantet og resultatet var dels, at udbredelsen af skov langsomt øgedes fra 2-3% til i dag 14% af landets areal, dels at naturen ikke længere bestemte i skovene, det blev til drevet plantage. Det fik negative konsekvenser for det liv, der normalt er i skoven.

I begyndelsen af 1990’erne blev skovenes naturtilstand sat på den naturpolitiske dagsorden og i et forsøg på at standse tilbagegangen af biodiversiteten i skovene, udpegede man i Danmark nogle små områder om urørt skov, hvor al drift blev udfaset og dræn blev afbrudt. Efter 30 år er der nu sat turbo på den udvikling og 75.000 af statens 110.000 hektarer skov skal blive til urørt skov. En del steder med planer om at hegne landskaberne, så der kan udsættes nogle af de store dyr, der tidligere levede i skovene og var nøglearter for økosystemerne, elge, kronhjorte, heste, okser, bævere.
Link til en mere dybgående fremstilling af udviklingen i skovpolitiken i Danmark: Den Store Danske: Skov – politik og lovgivning

Her på siden samler vi links til beslutningsgrundlaget for strategien med mere urørt skov, og følger udpegningsprocessen og de efterfølgende høringer om planerne. Vi linker til forskning i skovenes nuværende tilstand og til effekterne af indsatsen, både de kendte og de forventede. Og fordi vi ikke har egentlig urskov (dvs skov, der aldrig har været underlagt menneskelig forvaltning) har vi også links til beskrivelser af urskov og naturskov i den del af Europa, vi deler skovnatur med (Polen, Tyskland og Sydsverige).

Dansk skovnatur Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder

Rapporten af udarbejdet af miljøorganisationen Nepenthes, nu Verdens Skove, for Verdensnaturfonden. Fra rapportens indledning: Ideerne, der er opridset i denne rapport, skyldes et samarbejde blandt medlemmer i miljøorganisationen Nepenthes, [...]

By |april 2, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Dansk skovnatur Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder

Forskere: Urørt skov er nødvendigt for både biodiversitet og klima

DEBAT: Udlægning af urørt skov har først og fremmest til formål at standse tabet af biodiversitet, men det vil også bidrage positivt til klimaregnskabet ved at optage CO2 og [...]

By |april 1, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Debat om biodiversitet, Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Forskere: Urørt skov er nødvendigt for både biodiversitet og klima

Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 – 2012

Fra sammendraget: Danmark er oprindelig overvejende et skovland med en biodiversitet, der i stort omfang knytter sig til skove og skovens habitater. Skove indgår i skovlandskaber med skovlysninger, skovenge [...]

By |marts 30, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Forvaltning af biodiversitet, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 – 2012

Danmarks skovstatistik – National Forest Inventory (NFI)

Fra Københavns Universitets omtale: Status og udviklingen i de danske skove dokumenteres i den danske skovstatistik (NFI) der er landsdækkende og gennemføres som en årlig måling med løbende opdatering. [...]

By |marts 30, 2022|Categories: Biodiversitet i skove, Forvaltning af biodiversitet, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Danmarks skovstatistik – National Forest Inventory (NFI)

Forfattere bag central skovrapport: Her er vores anbefalinger om urørt skov

Hvis vi som samfund ønsker at bevare biodiversiteten, er et vigtigt og omkostningseffektivt skridt være at udlægge et større skovareal som urørte. Men indsatsen skal øges, også i private [...]

By |marts 30, 2022|Categories: Biodiversitet, Biodiversitet i skove, Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Forfattere bag central skovrapport: Her er vores anbefalinger om urørt skov

Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests

Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests oversættelse af abstract Abstract Simuleringer af kulstoflagring tyder på, at konvertering af gammelskove til unge hurtigtvoksende skove [...]

By |marts 30, 2022|Categories: Klima, Urørt skov|Tags: |Kommentarer lukket til Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests
Go to Top