Der findes et utal af websteder og artikler, der omhandler de samme temaer, som Viden om Vild Natur behandler. Meget af det er, for at sige det mildt, ikke let at finde rundt i. Det kan også være svært for ikke-fagfolk, at bedømme kvaliteten. Vi er optaget af, kun at formidle god viden til brug i debatten. God viden betyder, at der ligger omhyggelige iagttagelser og naturvidenskabeligt forankret vurdering til grund. Med andre ord fakts. I god debat forankres synspunkter ligeledes i videnskabelige fakta, etiske teoridannelser eller rationelle overvejelser.

Vi er ikke kun omhyggelige i udvælgelsen af det, vi omtaler og linker til, vi føler os også forpligtet til at gøre vores brugere opmærksomme på, hvad det er, vi har udvalgt. Derfor deklarerer vi alle de kilder, vi linker til. Vi inddeler dem i otte kategorier.

  1. Videnskabelige undersøgelser og rapporter (fagfællebedømt)
  2. Artikel i videnskabeligt tidsskrifter (fagfællebedømt)
  3. Artikel, skrevet af fagfolk
  4. Artikel, skrevet af ikke fagfolk
  5. Debatartikel, skrevet af fagfolk
  6. Debatartikel, skrevet af ikke-fagfolk
  7. Offentligt dokument
  8. Lovtekst

Vi bringer kun undtagelsesvis links til andre typer.

Hver rapport eller artikel formidles med en kort omtale af indhold og konklusion, samt i en del tilfælde med et fuldt citat af et abstract eller forord. Når vi oversætter til dansk, gør vi opmærksom på, at det. Enhver misforståelse eller unøjagtighed i oversættelsen er alene redaktionens fejl og kan ikke bruges i argument mod indholdet af det, der linkes til.

Hvis du vil vide, hvornår noget er “god forskning”, altså videnskabeligt iorden, så er her en fremragende fremstilling:
Link til artiklen: Hvad vil det sige at et studie er videnskabeligt publiceret?